0901 48 31 61

Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Chỉ số PCI) trong năm 2019 đạt điểm cao nhất kể từ khi được tổ chức đánh giá PCI

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào lúc 10 giờ 30 ngày 05/5/2020, trong năm 2019, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng 16/63 tỉnh/thành cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2018) và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ (giữ nguyên vị trí so với năm 2018). Trong đó, chỉ số thành phần tiếp cận đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được 6,95 điểm, xếp 31/63 tỉnh/thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ so với năm 2018 tăng 0,54 điểm, tăng 05 bậc so với cả nước và tăng 2 bậc so với vùng Đông Nam Bộ (hơn Bình Thuận, Ninh Thuận, Tp.HCM, Đồng Nai).

Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Chỉ số PCI) trong năm 2019 cao nhất trong các năm kể từ khi được tổ chức đánh giá PCI trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là sự nỗ lực đáng ghi nhận của Lãnh đạo và tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường với sự cố gắng không ngừng.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2019, ngay khi có kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-STNMT ngày 31/5/2019 ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số thành phần tiếp cận đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019, trong đó đưa ra 5 giải pháp với 24 nhiệm vụ cụ thể. Qua 01 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Tăng tỉ lệ DN có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Mặc dù việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, tạo mặt bằng kinh doanh cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính thuộc trách nhiệm của các địa phương. Tuy nhiên với trách nhiệm của đơn vị tham mưu, quản lý ngành trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ khắc phục một số khó khăn trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hàng tháng, các Tổ hỗ trợ giao ban với địa phương để kịp thời nắm bắt và đưa ra hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã tháo gỡ, giải quyết được một số dự án trọng điểm như: Hóa dầu Long sơn thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Chí Linh, Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2), đường 991B, Tuyến tránh Quốc lộ 56 Bà Rịa, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải, giải quyết bồi thường Lô K huyện Côn Đảo…

– Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích chủ yếu được thực hiện tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/12/2019 với hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích 29.967 hồ sơ (17%), bao gồm: 16.569 hồ sơ tiếp nhận – tỷ lệ 9% và 13.398 hồ sơ giao trả kết quả – tỷ lệ 8%.

– Tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt ở mức cao trong năm 2019 (99,35% đối với hồ sơ tổ chức, doanh nghiệp và 98,31% đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân).

2. Giảm số ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ

– Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai từ 01 đến 05 ngày so với quy định.

– Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thực hiện theo quy định này, từ năm 2018 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rút ngắn được thời gian xử lý tham mưu thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính từ 67 ngày xuống còn 48 ngày, rút ngắn được 19 ngày.

3. Hạn chế DN đánh giá rủi ro bị thu hồi đất

– Đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2019 và bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2019. Các Nghị quyết này đã được chuyển về UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện công khai và thu hồi đất theo quy định.

– Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tăng cường công tác hậu kiểm để nhằm mục đích hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đồng thời cũng nhắc nhở người sử dụng đất sớm đưa đất vào sử dụng, tránh vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất.

4. DN dễ dàng tiếp cận quỹ đất sạch

– Dự án Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10/10/2019. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 ban hành kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao các khu đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho các đơn vị quản lý và tổ chức lễ bàn giao quản lý quỹ đất công cho các đơn vị, địa phương quản lý vào ngày 16/01/2020. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phần mềm kết xuất kết quả dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh thành bản đồ nhằm công bố đến người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các thửa đất công trên địa bàn Tỉnh để tìm hiểu đầu tư và giám sát.

– Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đấu giá thành 07 khu đất tổng diện tích 41,47 ha với tổng giá trị 1.249,13 tỷ đồng (giá khởi điểm là 1.092,46 tỷ đồng, tăng 156,67 tỷ đồng). Thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 chuyển sang. Trong 02 tháng đầu năm 2020 đấu giá thành 02 khu đất diện tích 28.519,8 m2 với tổng giá trị 199,2 tỷ đồng.

5. Cung cấp thông tin về đất đai thuận lợi, nhanh chóng

– Trong năm 2019, Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cập nhật 362 văn bản pháp quy các loại về các lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường và đăng 139 tin bài viết về các lĩnh vực. Hiện nay, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường đã được nâng cấp, đảm bảo các quy định hiện hành.

– Đã xây dựng 02 quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường với thời gian và quy trình rút gọn hơn lần trước, cụ thể: (1) Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Công bố Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thông qua địa chỉ trang thông tin điện tử http://gis.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/quyhoach2020 và ứng dụng trên thiết bị di động iOS và Android.

– Xây dựng website tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tăng cường tiếp cận tính chính xác trong thông tin pháp lý về đất đai và chống làm Giấy chứng nhận QSDĐ giả có thể truy cập thông qua địa chỉ http://ungdungsotnmt.baria-vungtau.gov.vn/tracuugcn. Qua đó, giúp doanh nghiệp, người dân tra cứu nhằm ngăn chặn các trường hợp giả mạo, lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

6. Thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường

– Đã tham mưu UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 về Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phù hợp với quy định của Chính phủ về khung giá đất và tiệm cận mức giá thị trường thực tế tại địa phương.

– Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được 67 phương án giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, theo đó đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 66/67 (98,5%) Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường. Giá đất cụ thể sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đều được công bố kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Hoàn thành dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất và lập bản đồ giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đưa vào vận hành để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về giá đất.

7. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp

– Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 03 buổi Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp (lần 1 – ngày 11/01/2019, lần 2 – ngày 04/4/2019 và lần 3 – ngày 01/11/2019) với sự góp mặt của nhiều sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua các hội nghị này, đã tiếp nhận 50 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và lĩnh vực thanh tra của 27 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, xử lý tháo gỡ vướng mắc đối với 26 kiến nghị. Còn lại 24 kiến nghị của 18 doanh nghiệp do vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật, liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều Sở, ngành … Các kiến nghị này đang được Sở khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương, các Sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục xử lý.

– Ngoài ra, theo lịch tiếp công dân, doanh nghiệp, đã tiếp 171 lượt công dân, doanh nghiệp đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về đất đai, môi trường, khoáng sản. Lãnh đạo Sở, cán bộ tiếp dân đã trả lời, giải thích những thắc mắc và hướng dẫn công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính

– Ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt, chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của đơn vị với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; quy định trách nhiệm của đơn vị và người đứng đầu trong việc giải quyết nhiệm vụ, thực hiện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với lãnh đạo các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Sở đã có Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 17/4/2018 về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, làm căn cứ để quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ; làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xử lý đối với trường hợp vị phạm trong thực hiện công vụ nói chung và tham mưu giải quyết thủ tục hành chính nói riêng.

– Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ theo kế hoạch, đột xuất; đồng thời kiểm soát các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch, giám sát việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp giải quyết chậm trễ hồ sơ TTHC. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-STNMT ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kiểm tra toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh. Qua đó đã tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 08 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 08 huyện, thị xã, thành phố.

– Về công khai hòm thư góp ý: Sở Tài nguyên và Môi trường đã bố trí hòm thư tại trụ sở cơ quan để người dân góp ý khi làm việc tại sở. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường mở chuyên mục hỏi đáp trên trang thông tin điện tử của sở. Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 72 lượt hỏi của người dân và đã phúc đáp, trả lời theo quy định.

– Về đường dây nóng: Trong năm 2019, Sở đã tiếp nhận và xử lý 16/16 trường hợp phản ánh qua đường dây nóng của Sở qua số điện thoại 08.88800064; tiếp nhận và xử lý 15/15 trường hợp qua Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh chuyển đến.

Chỉ số tiếp cận đất đai năm 2019 đạt số điểm cao nhất từ trước đến nay, đó là sự khích lệ, động viên rất lớn đối với ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với những giải pháp được đề ra và sự nỗ lực thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường, hy vọng rằng chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện tốt hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư./.

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE TƯ VẤN: 0901 48 31 61

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN